Door: Regina van Weerdhuizen

 

Vrijdagmiddag 25 oktober verzamelde zich een klein gezelschap van Büchmania in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Om 13.00 uur werden wij ontvangen door Ed van der Vlist.
Er lag een aantal middeleeuwse boeken voor ons klaar ter inzage.

 

Art.582 KB1 Art.582 KB2Art.582 KB3

De boeken waren verpakt in zuurvrije dozen die op een temperatuur van achttien graden bewaard worden. Ed van der Vlist vertelde drie uur lang over zijn passie voor oude middeleeuwse handschriften.
Het oudste boek was van dhr. Lupus die een museum had in Brussel en stamt uit de achtste eeuw.
Het boek betreft manuscripten uit een Franse abdij. Lupus betekent in het latijn wolf.
Sinds 1823 heeft de KB circa tachtig boeken van dhr. Lupus in de collectie, ook boeken uit de twaalfde en dertiende eeuww.
Uit sommige boeken had dhr. Lupus de namen van herkomst weggekrast, maar bij ultraviolet licht was te zien dat ze uit een abdij uit Henegouwen kwamen.

Art.582 KB4  Art.582 KB5Art.582 KB6

 

De volgende boeken mochten wij van Ed van der Vlist inzien:

1 Drinklied.
2 Een boek met een roodfluwelen kaft uit 1810 met het handschrift van dhr. Lupus.
3 Een boek met een rose fluwelen kaft. Een medisch handboek uit de dertiende eeuw. Komt uit Aras (Atrecht) Frankrijk. Constantini Africani heeft de tekst vertaald uit het Arabisch. Het origineel is uit de tiende eeuw.
4 Boek met een houten voor en achterkant uit de vijftiende eeuw met ivoor ingelegd en met leer afgezet. Aangeschaft door de KB in 1840, dertiende en vijftiende eeuwse teksten en liederen.
5 Boek met groen zijden kaft met zilverbeslag uit de schrijfkamer uit Constantinopel twaalfde eeuw.
6 Groen fluwelen facsimile van het vorige boek.
7 Zwart/bruin boek in een zestiende eeuwse band met heilige legendes uit de 13e eeuw.
8 Boek uit 1330 van Jacob van Maerlant.
9 Boek uit 1330 van Jacob van Maerlant.
10 Papieren fragmenten circa 1450, De Rijnbijbel van Jacob van Maerlant. Gekocht in Kiel mei 2013. Komt uit de abdij van Mariënweert.
11 Getijdenboek uit 1491 was van Johanna van der Gheynst, de moeder van Margaretha van Parma ( ex Ritmanbibliotheek).
12 Boek met bruin beslag, circa 1450 met vijftiende eeuwse teksten, komt uit het bisdom Utrecht.
13 Boek in bruin lederen band, veertiende eeuwse teksten, de "Dietse doctrinale" (De Beatrijs) gerestaureerd in 1996.
14 Klein boekje, cadeautje van Paul Fentener van Vlissingen aan de KB met vijftiende eeuwse teksten en platen.
15 Zeeatlas van Dauphin uit 1538, sinds 1807 in het bezit van de KB. Was bestemd voor de Franse koning Hendrik de tweede.
16 Schrijver onbekend, uit 1640. Geschreven alsof het gedrukt is.
17 Handschriften van Goethe, 2 stuks.
18 Brief van Goethe.
19 Haar van Goethe met een brief en een boomblaadje.

 

 Art.582 KB8 Art.582 KB9Art.582 KB7

 

Om vier uur kwam de middag jammer genoeg ten einde.

Het was bijzonder informatief en geweldig om deze oude boeken te mogen bekijken.
Wij zijn Ed van der Vlist veel dank verschuldigd.

 

Art.582 KB10

Art.582 KB11 Art.582 KB12