Please select facebook feed.

Het gezelschap

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania

Op 20 september 2002 kwam een aantal enthousiaste Boudewijn Büch-verzamelaars bijeen in het Vredespaleis om het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania op te richten. Büchmania stelt zich ten doel de belangstelling voor, de kennis van en het inzicht in het werk van Boudewijn Büch te bevorderen. Ons Gezelschap heeft een open karakter en iedereen kan lid worden.

Bibliofiele werken
Ieder jaar geeft het Gezelschap op de Internationale Boudewijn Büch dag, die altijd plaatsvindt op de tweede zondag in december, rond de geboortedag van Boudewijn Büch, een bibliofiel werk uit in de serie Büch…en geen einde. Deze speciale uitgave is gratis voor de leden.

Büchmania Magazine
Ieder jaar geeft het Gezelschap een speciaal magazine uit dat betrekking heeft op Boudewijn Büch, zijn werk en zijn passies. Dit magazine is gratis voor de leden en verschijnt in oktober op de ALV. Die ledenvergadering combineren we met een excursie en musea bezoek.

Activiteiten voor en door leden
Zeker 3 á 4 keer per jaar is er een bijeenkomst die we organiseren voor leden. Eerder organiseerden we excursies naar onder meer de bibliotheek van Artis en naar Bibliotheca Thysiana. We bezochten Teylers Museum in Haarlem, Boerhaave in Leiden en ook de collectietoren van Naturalis en hielden daar vol trots ware Dodo-botjes in onze handen. We maakten wandelingen door het Wassenaar van Boudewijns jeugd en door Springendal en Hezingen van Ootmarsum naar Vasse.

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering en in december organiseren we de Interplanetaire Boudewijn Büch Dag in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam (OBA). Altijd rond de geboortedag van onze naamgever, de tweede zondag van december. Daarnaast staat het leden vrij om ook zelf het initiatief te nemen tot het organiseren van een Büch gerelateerde activiteit.

De interne nieuwsbrief De Brief
Zeer regelmatig verschijnt de digitale nieuwsbrief De Brief.

 

Zakelijke informatie

E.Mail:           buchmania@gmail.com

Post:               Buchmania, Warnaarslaan 16, 2496 RA  DEN HAAG

Wilt u lid worden van ons gezelschap?

Het verenigingsjaar loopt van Okt t/m Sept. Jaarlijks verschijnen er 2 publicaties,  Büchmania Magazine en de bibliofiele publicatie Büch… en geen Einde, die voor de leden gratis zijn. Naast deze twee publicaties verschijnen er regelmatig extra publicaties die voor leden met korting verkrijgbaar zijn. Nieuwe leden kunnen drie publicaties uitzoeken als welkomstgeschenk

 

De contributie is € 42,=. per jaar en het familielidmaatschap is € 55,=.  Ons banknummer is:   NL47 TRIO 0197902375 t.n.v. Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania. Een mail naar Buchmania@gemail.com is voldoende.

 

 

Bewerk

 

 

 

 • Agenda

  1. Excursie Grebbeberg en ALV

   oktober 210:00 - 17:00
  2. Internationale Boudewijn Büchdag

   december 1210:00 - 17:00
  3. Presentatie deel 20 van Büch en.. geen Einde

   december 1215:00 - 17:00