8 oktober, stadsbezoek en ALV, Schiedam

November 2016, presentatie biografie Boudewijn Büch door Eva Rovers

3 juli Dordtse Boekenmarkt