Een overzicht van het verenigings'jaar' Büchmania: oktober 2005-maart 2007

Verantwoording

Op 8 oktober 2005 bestond het bestuur uit Henk Spraakman, voorzitter, Marius Kroon, Penningmeester, André Koolen en Arjan van Olst. Medio 2006 is Marius Kroon teruggetreden als penningmeester. Karin Piters is in oktober 2006 als interim penningmeester tot het bestuur toegetreden. Vanaf maart 2006 was Karin officieus als lid al toegetreden tot het bestuur.
In januari 2007 is Arjan van Olst teruggetreden als bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat uit Henk Spraakman, voorzitter, André Koolen, secretaris en Karin Piters, interim penningmeester.

Contributie
In de algemene leden vergadering van 13 oktober 205 is de contributie bepaald op € 25 per jaar.

Activiteiten
In de periode oktober 2005 - maart 2007 heeft het bestuur de volgende activiteitengeorganiseerd:
Op 13 oktober 2005 was het bestuur aanwezig tijdens een lezing van Frans Mouws in de bibliotheek in Waalwijk. Doel van deze activiteit was om aandacht te vragen voor het gezelschap en de verkoop van de publicaties.

Op 26 en 27 november 2005 was het bestuur aanwezig tijdens de Antiquarische boekenbeurs in de Expozaal van het Beatrixgebouw in Utrecht. Doel van deze activiteit was om aandacht te vragen voor het gezelschap, leden te ontvangen en de verkoop van de publicaties.

10 december 2005 vond de 4e internationale Boudewijn Büch dag plaats in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. De opkomst was uitstekend. Meer dan 100 leden en niet leden vonden de weg naar de bibliotheek in Amsterdam.
De schrijver van Büch... en geen einde nummer 4 was Eric Schneyderberg.
Op deze dag presenteerde het bestuur ook de 1e FNE lezing. Deze lezing werd gesponsord door Foto Noorden Exclusief uit Nieuwkoop. Deze lezing werd gehouden door Ronny Boogaart en Eric de Rooy. Titel van de lezing was:
Duiven op Bouvet, over Hans Warren en Boudewijn Büch.
Tijdens deze dag werd de Film Het verschijnsel B. van Eline Flipse vertoond.
Frans Mouws en Erwin Troost bespraken de totstandkoming van het boek Markante Herinnering aan Ootmarsum en Rudi Kagie sprak over Boudewijn Büch en Vrij Nederland.

Op 26 maart 2006 reisden 24 leden en introducés af naar Doorn voor een bezoek aan het voormalig onderkomen van de Duitse Keizer Wilhelm II. De Duitse Keizer Willem II is ‘'een van de passies van Boudewijn en daarmee we als bestuur een doelstelling van het gezelschap, te weten: het in leven en ere houden van de passies van Boudewijn Büch. Het bezoek aan Doorn was zeer geslaagd, niet in de laatste plaatst door een rondleiding van een zeer kundig en enthousiast verteller en vrijwilliger.

Op 15 april 2006 organiseerde het bestuur samen met het Letterkundig museum in Den Haag een speciale middag. Centraal stond de tentoonstelling: De Fascinaties van Boudewijn Büch. Ongeveer 50 leden waren aanwezig. De inleiding werd verzorgd door Marsha Keja, de samensteller van de tentoonstelling. Daarna brachten we onder begeleiding van Marsha Keja een bezoek aan de tentoonstelling.

8 oktober 2006 was de laatste dag van de tentoonstelling De Fascinaties van Boudewijn Büch. Het bestuur, Guus Bauer en het Letterkundig museum wilden de tentoonstelling waardig afsluiten. Dit gebeurde met een boekenmarkt en lezingen van onder meer Guus Bauer, David de Poel en Frans Pointl.
Bernadette Gallis ontving het 1e exemplaar van het 3e Büchmania magazine.
Heel bijzonder was een optreden van Bernadette Gallis. Zij had een gedicht van Boudewijn op muziek gezet. Zo was het trieste afscheid van de tentoonstelling met de zang van Bernadette Gallis toch een hoogtepunt.

16 december 2006 organiseerde het bestuur de 5e Boudewijn Büch dag in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Meer dan 100 leden en niet leden vonden de weg naar de bibliotheek.
Frans Mouws schreef Büch... en geen einde nummer 5. André Koolen interviewde Frans over Memorabilia, de passies van Boudewijn, die van Frans zelf en de overeenkomsten hiertussen.
Godfried Vranken sprak de 2e FNE lezing uit met de titel Boudewijn Büch en Columbus. Godfried een lid van ons gezelschap heeft als passie Columbus en legde in de lezing verband tussen Columbus en Boudewijn Büch. Aan de hand van een diapresentatie nam hij de toehoorder mee in zijn verhaal, dat hij voor de gelegenheid ook op schrift had gesteld.

Otto Rick, Duitse uitgever van Boudewijns proza sprak over Boudewijn en zijn ervaringen rondom de uitgaven. Tot slot had Karin Piters een gesprek met Bernadette Gallis over Bernadettes jaren met Boudewijn, hun liefde en de strijd, de gezamenlijke vakanties en de neerslag die je daarvan terugvindt in de gedichten van Boudewijn. Bernadette was bijzonder openhartig over haar tijd met Boudewijn en maakte daarmee het gesprek tot iets bijzonders. We sloten deze lustrumdag, de vijfde in rij, afmet een receptie.

Publicaties
In de periode oktober 2005 - maart 2007 heeft het Boudewijn Büch Gezelschap de volgende publicaties verzorgd en uitgegeven:

Oktober 2005: 2e Büchmania Magazine
December 2005: Büch... en geen einde, nummer 4: Circus Büch door Eric Schneyderberg en de 1e FNE lezing Duiven Op Bouvet, over Hans Warren en Boudewijn Büch geschreven door Ronny Boogaart en Eric de Rooy.
Oktober 2006: 3e Büchmania Magazine
December 2006: Büch... en geen einde nummer 5: Memorabilia door Frans Mouws en 2e FNE lezing, Boudewijn Büch en Columbus geschreven door Godfried Vranken.

Ledenaantal
Op dit moment heeft het gezelschap 158 leden.

André Koolen,
Secretaris