art365 hvVelzen'Ik zie het als zendingswerk,' zei Hans van Velzen in een interview met Jeroen Vullings in juni 2005 in Vrij Nederland over zijn werk als bibliothecaris. Een leven zonder bibliotheek kon hij zich niet voorstellen. Mensen die waren afgehaakt en zich al enige tijd niet meer in de bibliotheek vertoonden, hadden volgens hem geen idee van de omslag die zich er heeft voltrokken, 'hoe we aanhaken bij de digitale ontwikkelingen, hoe we ons steentje bijdragen aan de inburgering van de nieuwe Nederlanders'.

 
Tien miljoenste bezoeker

De in juli 1952 geboren Van Velzen heeft nu aangekondigd dat hij op 1 juli stopt als directeur /bestuurder van de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1988 trad hij er in dienst, nadat hij eerder onder meer directeur van de Openbare Bibliotheek Spijkenisse was geweest. In zijn periode als directeur heeft hij van de OBA van een uitleenbibliotheek een verblijfsbibliotheek gemaakt. Zeker in de op 7 juli 2007 geopende, door Jo Coenen ontworpen nieuwe hoofdvestiging op het Oosterdokseiland komen mensen om er zich op alle mogelijke manieren van informatie te voorzien, te werken en te studeren. Voorjaar 2013 werd er de tien miljoenste bezoeker ontvangen.

art452 logo bchmania23 november 2013 was het al weer 11 jaar geleden dat Boudewijn Büch overleed. Na zijn plotselinge dood ontstond een hausse aan publiciteit over zijn persoonlijk leven en de weerslag daarvan in vooral zijn romans. De toen geopenbaarde feiten leidden tot een nogal eenzijdig beeld, dat echter door recente publicaties steeds meer dient te worden bijgesteld.


Peter van Zonneveld, jarenlang één van Büchs beste vrienden, schreef in een onlangs gepubliceerd levensbericht: "Al wat er bewonderenswaardig, leuk en fascinerend aan hem was, werd aan het oog onttrokken. De veelzijdige persoon Boudewijn Büch, met al zijn licht- en schaduwzijden is geen recht gedaan." In hetzelfde levensbericht, dat gepubliceerd is in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2012, geeft Van Zonneveld een veel evenwichtiger beeld van de persoon Boudewijn Büch en hun onderlinge vriendschap gelardeerd met allerlei leuke anekdotes. Hij besluit met: "Ik heb er vertrouwen in dat zijn biografe, Eva Rovers, in staat zal zijn hem de evenwichtige, vele facetten van zijn kleurrijke persoonlijkheid belichtende levensbeschrijving te geven die hem toekomt." Paul Westgeest, een andere jeugdvriend van Boudewijn, nuanceerde eerder op vergelijkbare wijze het beeld van Boudewijn Büch.

art528 peereboomOver Boudewijn Büchs favoriete filosoof heeft de Vlaamse schrijver Rudi Rotthier recent een belangrijk boek geschreven. Het boek is zowel een studie als een ontdekkingsreis naar de denker en wiskundige Spinoza (1632 – 1677) en zijn faam in Nederland. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat Rotthier op zoek naar Spinoza, naar de betekenis van zijn werk en naar het Nederland ten tijde van de Verlichting. Rotthier probeert overal te komen en te logeren waar Spinoza ooit met zekerheid is geweest. Hij bezoekt onder andere: Almere ('de meest spinozistische stad van Nederland'), Amsterdam, Breda, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Deventer, Haren, Leiden, Osdorp, Ouderkerk aan de Amstel, Rijswijk, Schiedam, Voorburg, Waddinxveen ('een dieptepunt') en Zwolle.

art527 neederlandenIn 2013 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam zetten dit jubileum luister bij met de tentoonstelling Atlas der Neederlanden: de dageraad van het Koninkrijk die loopt van 18 oktober 2013 tot en met 9 februari 2014.

Het middelpunt van de tentoonstelling is de Atlas der Neederlanden: de grootste verzamelaarsatlas van ons land. In meer dan 600 kaarten laat deze atlas zien hoe het Koninkrijk der Nederlanden vorm gekregen heeft. De tentoonstelling werd op 17 oktober geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander door het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van de facsimile-uitgave van de Atlas der Neederlanden.

art526 ellendige levensPeter van Zonneveld nam onlangs afscheid van de Universiteit van Leiden waar hij sinds 1975 verbonden was aan de opleiding Nederlands. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen eerder dit jaar een aan hem opgedragen bundel Ellendige levens : Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw onder redactie van Rick Honings en Olf Praamstra.

 

Lang is de negentiende eeuw afgeschilderd als een gezapig tijdperk met brave dominees die in de literatuur de toon aangaven. Maar achter de façade van huiselijk geluk ging een wereld van leed schuil.

art525 atlasDe Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, heeft een bijzondere wereldatlas uit de zestiende eeuw verworven, het Toonneel des Aerdt bodems van Abraham Ortelius. Deze atlas wordt beschouwd als de eerste moderne atlas: een gedrukt boek met kaarten van gelijk formaat die speciaal voor die uitgave gemaakt zijn. Dit exemplaar is bijzonder omdat de schitterend ingekleurde kaarten voorzien zijn van beschrijvingen in het Nederlands.

art524 bcHet historisch-cartografische onderzoeksprogramma Explokart verplaatst zijn activiteiten van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht naar de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2007 wordt Explokart geleid door historisch cartograaf dr. Peter van der Krogt, maar het programma kreeg ondanks de uitstekende onderzoeksresultaten steeds minder prioriteit bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De wens ontstond om Explokart aan te laten sluiten bij de toenemende activiteiten van de Bijzondere Collecties van de UvA, waar onder meer de omvangrijke collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap wordt beheerd.

 

art520 reizentlijnenIn het midden van de negentiende eeuw reisde Alfred Russel Wallace acht jaar over de eilanden van Indonesië op zoek naar nieuwe diersoorten.
Het viel hem op dat de dierenwereld in het westen van de archipel er heel anders uitzag dan in het oosten.
Deze observaties vormden de basis voor zijn biogeografie, een leer die bestudeert hoe dieren en planten zich verspreiden over de wereld, begrensd door denkbeeldige lijnen, zoals de Wallacelijn tussen Bali en Lombok, en Borneo en Sulawesi.

Subcategorieën