Art.587 Meermanno

Vanaf 2017 willen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Museum Meermanno nauwer samenwerken en een onderzoekscentrum rond de rol van het boek in de samenleving oprichten. De komende jaren zullen ze nagaan of zo'n centrum levensvatbaar is. Over de intensievere samenwerking ondertekenden zij onlangs een intentieverklaring. Daarnaast verlengden zij hun bestaande samenwerking in exposities en collectievorming met twee jaar. Beide instellingen zien mogelijkheden om een centrum in te richten, dat de rol van het boek in de samenleving bestudeert en de resultaten van dat onderzoek breed verspreidt. Het centrum zal daarom zowel een wetenschappelijk als een educatief programma kennen. Het onderzoekscentrum komt op de huidige locatie van Meermanno aan de Prinsessegracht 30-31 in Den Haag.

Bron: meermanno.nl

Art.586 Verwey

In het Persmuseum in Amsterdam wordt een expositie ingericht met meer dan honderdzeventig originele literaire tekeningen van Stefan Verwey. De expositie is getiteld 'Hoe open ik een boek?' en laat een selectie zien uit zijn werk van de laatste twintig jaar, waarin Verwey op vaak hilarische wijze alle facetten van het literaire landschap in beeld brengt. De tentoonstelling wordt geopend op 5 september en duurt tot 28 september 2014.

 

Tekenen is voor Stefan Verwey (1946) een tweede natuur. Nadat hij zijn eerste tekeningen had gepubliceerd in de schoolkrant, kreeg hij op zijn twintigste een eigen strip, 'Broeder Gosewijn', in de Katholieke Illustratie. Later werkte hij onder meer voor de Nieuwe Revu en vanaf 1973 maakt hij furore met zijn cartoons voor de rubriek 'Dag in Dag uit' van de Volkskrant.

Art.585 Plantijn

Halverwege de zestiende eeuw was Christoffel Plantijn al een beroemdheid; zelfs koning Filips II was onder de indruk van zijn drukkerij. Terwijl andere drukkers met één of hooguit enkele persen werkten, beschikte Plantijn over maar liefst 22 drukpersen. Hij publiceerde alle belangrijke auteurs op het gebied van literatuur en wetenschap, en werkte in opdracht van de stad Antwerpen, de Staten-Generaal, de koning en de Leidse universiteit.

 

Vanuit Antwerpen probeerde Plantijn de samenleving, die was verdeeld door godsdiensttwisten, oorlog en opstand, te binden met boeken. Hij geloofde dat vrede en voorspoed binnen handbereik zouden komen als men elkaar zou vinden in een gemeenschappelijke taal. Daarom gaf hij het allereerste Nederlandse woordenboek uit en begon hij een onmenselijk groot project: een vijftalige studiebijbel die beroemd is geworden als Plantijns Polyglot.

 

Bron: Volkskrant: 'klungelige dodo kon best tegen een stootje'

 

Art.584 dodo

Het leven van de dodo ging niet over rozen. Het tropische eiland Mauritius, waar de loopvogel zijn leven sleet, was lang niet altijd

het paradijselijke oord dat mensen zich er vaak bij voorstellen.

Het vulkaaneiland werd regelmatig geteisterd door extreme droogte. Dat de soort zich toch duizenden jaren op het eiland wist te handhaven, betekent dat de dodo een weerbaar en flexibel beest geweest moet zijn.

Dat concludeert Erik de Boer, paleo-ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn proefschrift reconstrueert hij het klimaat en het leefmilieu op Mauritius van de afgelopen 8.000 jaar. Het klimaat schommelde veel meer dan altijd gedacht werd, ontdekte De Boer. 'De dodo kreeg het regelmatig zwaar voor zijn kiezen.'

                                                                                                                                                                                           

De Boudewijn Büch-prijs 2014 is toegekend aan de Deventer Boekenmarkt, een evenement dat al sinds 1989 bestaat en dat tegenwoordig jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekt. De Boudewijn Büch-prijs, mede in het leven geroepen ter herinnering aan de legendarische verzamelaar Boudewijn Büch, die elf jaar geleden overleed, wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De prijs is bestemd voor degene die er het best in geslaagd is om een breed publiek voor het antiquarische boek te interesseren, en ging eerder naar Diederik van Vleuten, Gerrit Komrij en Redmond O'Hanlon.

Art.581 Jan Hanlo

Jan Hanlo kreeg ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag een gedenksteen in Valkenburg. Het monument staat op de plek waar Hanlo woonde in het poorthuisje van huize Geerlingshof. Hanlo is omstreden omdat hij geen geheim maakte van zijn pedofiele interesses. Zo had hij korte tijd een relatie met een 13-jarige Marokkaanse jongen. 

Door René van Haaster

 

Art.575 Jan Mayen

Op 11 augustus 2014 vertrok een Nederlandse expeditie met mariniers en wetenschappers met de Zr.Ms. Zeeland van de koninklijke Nederlandse Marine naar het Noorse vulkaaneiland Jan Mayen. Het eiland werd in 1614 ontdekt door de Nederlandse walvisvaarder Jan Jacobsz May van Schellinkhout en ligt ten noorden van IJsland midden in de Atlantische Oceaan. De Nederlandse walvisvaarders gebruikten het eiland 22 jaar als basis van waaruit ze op walvissen jaagden. Zij bouwden op het eiland stations waar ze traan kookten uit het spek van de Groenlandse walvis. De Nederlanders vingen en verwerkten in die periode ongeveer 1000 Groenlandse walvissen.

 

Vanaf 1983 is vanuit het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen op Jan Mayen en in Nederlandse archieven onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de walvisvangst rond het eiland en de invloed daarvan op het ecosysteem. Doel van de huidige expeditie is met een multidisciplinair team van archeologen en biologen gegevens proberen te verzamelen zoals ook in 1983 al door Nederlanders is gebeurd. Ook zal een Nederlandse gedenksteen, die er in 1930 door Hr.Ms. Nautilus werd geplaatst, worden gerestaureerd. Daarnaast is het een generale repetitie voor de grote wetenschappelijke expeditie naar Edgeøya die in augustus 2015 zal plaatsvinden.

art570 BoudewijnBuchDe veiling op Catawiki met gesigneerde boeken, foto's en bibliofiele uitgaven van Boudewijn Büch bracht woensdag 6 augustus in totaal ruim tienduizend euro op.

Een kavel met vier kleine post-it-briefjes die Büch schreef aan zijn toenmalige liefde, Pauline Drost, bracht 120 euro op.

Voor een door Büch geschreven envelop gericht aan Mick Jagger, die door Büch werd gebruikt als illustratie op de achterflap van het boek Brieven Aan Mick Jagger, had een bieder maar liefst 550 euro over.

Subcategorieën