art385_hortus in leidenWe hadden al eerder het idee opgevat als vereniging de hortus te bezoeken, maar zochten naar een mooie tijd om dat te doen. Op 16 oktober was het dan zover. Het was een prachtige zondag voor een wandeling door de Leidse Hortus Botanicus en het horen van een stortvloed aan "weetfeitjes" over de Ginkgo Biloba en Engelbert Kaempfer.

In de lokale pers en op de lokale radio was aandacht geweest voor onze Büchmania-activiteit en er waren dan ook ruim dertig personen aanwezig. Bijzonder was dat ook Attie en Paul Westgeest (voor ingewijden Thor en Flippijn), de persoonlijke vrienden van Boudewijn ook van de partij waren. Zoals eigenlijk opvallend vaak gebeurd, lieten ook nu de beam en de laptop ons bijna in de steek, maar met behulp van de reserveapparatuur werkte alles precies op tijd. Waar een goede voorbereiding inclusief plan B al niet toe loont.

art381_boudewijn bchTer gelegenheid van zijn negende sterfdag 23 november 2011

"Er sah nichts als die blaue Blume, und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit."

Novalis

 

Negen jaar na zijn overlijden behoort Boudewijn Büch tot de bekendste en meest bestudeerde dode Nederlandse schrijvers. In de negen jaar na zijn overlijden zijn er vele publicaties en documentaires over hem verschenen. Boudewijn was behalve schrijver ook dichter, verzamelaar en presentator die een grote bekendheid onder het brede publiek genoot. De film van zijn grootste bestseller, met een hoofdrolspeler die later zijn eigen leven zou beëindigen, zal nog lang in de herinnering blijven voortleven.

art410_locatie zorgvliedVanaf de zeer bijzondere ALV vergaderlocatie was het slechts een minuut of tien lopen naar de 16 hectare grote begraafplaats Zorgvlied.

"Vlied" dus met een "d" Niet vernoemd naar het water vlakbij, maar naar een plek waar de zorgen vlieden (wegtrekken, voorbijgaan).

Met een groep van ongeveer 20 personen stonden we keurig op tijd bij het (rijks) monumentale hek te wachten tot de rondleiding zou beginnen.

Tot dat moment was het best goed en vooral droog weer geweest. Maar zoals dat misschien wel moet bij een bezoek aan een begraafplaats, werden we tijdens ons wachten door de weergoden vermaakt met een plensbui en een paar onweer klappen. Persoonlijk was ik zeer content met de Zorgvlied paraplu die in de receptie voor het pakken staan.

art429_engelsmanZaterdag 28 januari 2012 was het zover: Boudewijn Büch was voor even terug in het Museum Volkenkunde in Leiden. Aanleiding was de heropening van de fantastische Boeddhazaal, die in oude luister is hersteld en zijn mystieke sfeer heeft teruggekregen. Om deze feestelijke gebeurtenis te vieren, organiseerde het museum het hele weekend activiteiten voor de gehele familie. Op zaterdagavond was het de beurt aan ons gezelschap om in de nieuwe evenementenzaal van Museum Volkenkunde een literaire avond te organiseren rondom Boudewijn Büch, het Museum Volkenkunde en de Boeddhazaal. Boudewijn vatte het ooit kernachtig samen: "Mao was onze held, hasj roken een religie en de Boeddhazaal het walhalla."

art448 atlas der nederlandenOp zaterdag 12 mei jongstleden trok menig lid van ons gezelschap naar het gebouw van Bijzondere Collecties aan de Turfmarkt in Amsterdam. Na binnenkomst was het een kwestie voor goed voorsorteren, want ook het Nederlands Genootschap van Bibliofielen kwam daar bijeen. Zodoende liepen wij de ons welbekende Frans Mouws tegen het lijf, die de bijeenkomst van de bibliofielen bezocht. De overige Büchianen kwamen echter voor de exclusieve lezing voor ons gezelschap over de Atlas der Neederlanden door Jan Werner.
Jan is als conservator Kaarten, Atlassen en Globes verbonden aan Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Locatie was de prestigieuze Regentenzaal. Na de ontvangst met koffie en koek stak Jan van wal met een PowerPoint presentatie over het project met daarin een veelheid aan afbeeldingen van kaarten. Het betreft zowel een restauratie- als een digitaliseringsproject waar Jan nauw bij betrokken is.

art465 meermannoAlgemene ledenvergaderingen zijn per definitie òf zeer saai òf turbulent. Het hangt er maar vanaf of en wat er op het spel staat. De saaie vergaderingen zijn voor de die 'hards, de stukken lezers. Het Büch Gezelschap bestaat wél uit lezers, maar aangezien de stukken pas op de vergadering uitgedeeld werden (tenzij op verzoek toegestuurd), bleven de stukken lezers thuis en moesten leden, voor zover die niet al deel uitmaakten van het bestuur, overgehaald worden om (dit jaar) naar Den Haag te komen door de vergadering in te passen in een aantrekkelijk dagprogramma. Zoals dat overigens elk jaar gebeurt.

 

Eerst de vergadering, want daar gaat het deze dag tenslotte om. Plaats van handeling Restaurant Dendy aan de Hooistraat nummer 1. Dat was bij het Gezelschap natuurlijk bekend, bij de uitbater ook (check en double check door Eric van Rooy), maar kennelijk niet bij de jongens en meisjes die op deze zondag de tent moesten runnen. Een en ander had tot gevolg dat de lunch er bij inschoot. Dan hadden Pieter Schoonderbeek en Frans Mouws, die, toen wij in het restaurant aankwamen, al heerlijk zaten te lunchen, het beter voor elkaar. Beiden waren deze dag alleen bij de vergadering aanwezig, maar dat terzijde. Een verslag van de vergadering zelf zal later terug te vinden zijn in de notulen.

 

 

Subcategorieën