De tentoonstelling De fascinaties van Boudewijn Büch is een groot succes geworden. Natuurlijk zijn wij als Büchianen bevooroordeeld, maar zelfs het Letterkundig Museum was verrast door de bezoekersaantallen.

Veel mensen hebben de tentoonstelling ongetwijfeld bezocht vanwege de televisie-uitzendingen van Boudewijn. Niet iedereen heeft het proza en de poëzie van onze held gelezen en dat hoeft ook niet. Juist de veelzijdigheid van Boudewijn maakt hem zo interessant. Hier ligt voor het Gezelschap Büchmania ook de uitdaging om de fascinaties van Boudewijn Büch levend te houden voor een groot publiek. De literaire manifestatie in het Letterkundig Museum is daar een goed voorbeeld van. De opkomst was groot.
Ook veel niet-leden zaten in de zaal en genoten van de lezingen van Guus Bauer, David de Poel en Frans Pointl. Deze laatste verving Theodor Holman die te elfder ure verstek liet gaan. Volgens Guus had dat te maken met televisie en drank...

De dag in het Letterkundig Museum begon direct om 12.00 uur. Toen de deuren opengingen zag de portier tot zijn grote verbazing een hele stoet mensen aan zich voorbij trekken met dozen, tassen en koffers. Het waren de boekverkopers die zich razendsnel installeerden in de foyer en heel goede zaken deden. Het publiek wierp een laatste blik op de tentoonstelling, want de komende dertig jaar gaat alles achter slot en grendel. Misschien dat Theodor Holman nog wel een kijkje mag nemen in het archief voor zijn te schrijven biografie over Boudewijn Büch. Guus Bauer kondigde dit goede nieuws aan tijdens zijn lezingen. Meervoud, want eenmaal op gang is Guus niet meer te stoppen. Behalve dan voor David de Poel die onder meer een speciaal voor de dag geschreven gedicht voorlas. Guus ging vervolgens verder met het voorlezen van zijn bijdrage voor het Büchmania Magazine. Gelukkig stond in het magazine nog veel meer zoals het interview van Karin Piters met Bernadette Gallis.

Het was de muze van Boudewijn die na de pauze het eerste exemplaar van het derde Büchmania Magazine in ontvangst mocht nemen. Heel bijzonder was het optreden van Bernadette waar ze een gedicht van Boudewijn zong. Niet begeleid op de piano van Gerard Reve. Die was helaas te krakkemikkig en bleef stil in een hoekje van de foyer staan. Bernadette wil nog meer gedichten van Boudewijn op muziek zetten, iets wat wij als Büchmania alleen maar kunnen toejuichen. Zo werd het trieste afscheid van de tentoonstelling met de zang van Bernadette toch een hoogtepunt.

André Koolen