Vrijdag 23 november was het 5 jaar geleden dat de schrijver Boudewijn Büch onverwacht overleed. Het Boudewijn Büch Gezelschap "Büchmania" schonk hier uitgebreid aandacht aan.

's ochtends werden bloemen op zijn graf gelegd op de begraafplaats Driehuis-Westerveld en 's middags werd gestart met een literaire rondvaart onder begeleiding van Guus Bauer langs plaatsen die een belangrijke rol speelden in het werk en leven van Boudewijn.

De rondvaart eindigde bij de bibliotheek waar eerst een rondleiding werd verzorgd waarbij uiteraard stil gestaan werd bij de bijzondere collectie van Boudewijn Büch over bibliotheken die in het bezit van de OBA is en een plaats heeft gekregen in het bibliotheekmuseum op de derde etage.

Daarna was er een speciaal programma in het bibliotheektheater met een bijzonder optreden van Büchkenner Theodor Holman. Hij ging in op het werk van Büch en zong vervolgens vier prachtige liederen waarbij hij zichzelf begeleidde op de vleugel. Daarna werd het eerste extra exemplaar gepresenteerd van het vierde nummer van het Büchmania Magazine dat deze keer als thema "Vrienden "heeft.

Marcel Schaap presenteerde zijn bundel "Twee lezingen" met daarin de essays: "Boudewijn Büch. Een analyse" en "De muiterij op de Bounty en het eiland Pitcairn".

De middag werd afgesloten met een muzikaal optreden van Edo Donkers waarbij natuurlijk ook een nummer van de Rolling Stones werd gespeeld als hommage aan Boudewijn.

Al met al een waardige herdenking en een mooie opmaat voor de zesde Boudewijn Büchdag die op 15 december plaats vindt in het Theater van het Woord in de Centrale Bibliotheek met o.a. lezingen over Boudewijn Büch en diens belangstelling voor Spinoza en Andy Warhol.

Voor alle Büchliefhebbers een dag om al weer naar uit te kijken!

Hans van Velzen,
Directeur OBA